Az oldal használatával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató

Szolgáltató: Rákosi Beáta e.v. , továbbiakban Adatkezelő.

A hatályos adatkezelési jogszabályoknak megfelelően, az oldalamra (ez alatt az Impresszió Fotó weboldalát: www.impressziofoto.hu és Facebook-oldalát (www.facebook.com/impressziofoto.hu értendő) látogató adatait bizalmasan kezelem, azokat semmilyen – 3. fél – részére nem adom át.

Felhasználó  az oldal használatával kijelenti, hogy adatait önkéntesen adja meg. Árajánlatkérésével, megrendelésével hozzájárul, hogy adatait árajánlat készítéséhez, megrendeléséhez, teljesítésének igazolásához rögzítsem és megőrizzem.

Az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést minden tőlem telhető módon megakadályozom. Az oldal használatával a felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adati weboldalon és/vagy levelezési fiókon keresztül történő megadása esetén az adatvédelem teljes mértékben nem garantálható.

Kapcsolatfelvétel vagy megrendelés esetén az ehhez szükséges adatok (név, telefonszám, e-mailcím) tárolásra kerülnek. Termékek szállítása esetén kifejezetten a kézbesítés teljesítése érdekében lakcímet rögzítek, tárolok.  A képmások esetleges publikálásával kapcsolatos nyilatkozatokban szereplő adatokat (név, cím, e-mailcím, telefonszám, 5 évig megőrzöm.  A publikált fotó mellett az ábrázolt személy(ek) keresztneve, kiskorú esetén esetleg a szülő keresztneve szerepelhet.

Szolgáltatás és/vagy termék (pl. fotókönyv, papírkép) megrendelése esetén regisztráció nem szükséges, de a kapcsolattartáshoz szükséges – fenti – adatok igen.  A megrendelő által megadott szállítási adatokat a kiszállítást végző cég megismerheti a küldemény kézbesítéséhez.

Az oldal látogatója, mint felhasználó vagy megrendelő kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a weboldalon; ezek valódiságáért, megfelelőségéért kizárólag a felhasználó felel. Én, mint adatkezelő, a megadott személyes adatokat, illetve azok valódiságát nem ellenőrzöm.

Felhasználó adatainak megadásával felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mailcímről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.  Erre való tekintettel a megadott e-mail címen történt belépésekkel, nyilatkozattételekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben nem kizárólagos használatában van az adott e-mailcím, a felhasználó kötelessége az e-mail cím tulajdonosának hozzájárulásának beszerzése.

Én, mint adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása, illetve a jogviszony fennállásának időtartama alatt, illetve annak megszűnését követően bizalmasan kezelem mindaddig, amíg a felhasználó az adatok mindennemű törlését írásban nem kéri, ezzel hozzájárulását vissza nem vonja.

Adatokat a weboldal működéséből eredően tárol. Ilyen pl. a felhasználó bejelentkező számítógépének, mobileszköze(i)nek azon adatai, melyek a weboldal használata során automatikusan generálódnak, és amelyeket a webodlalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikusan rögzítenek.  Ezeket a rendszer automatikusan naplózza, de ezen adatok alapján a felhasználó nem beazonosítható; ezekhez az adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltató és az adatkezelő fér hozzá. A Google a weboldal látogatottságát és az azon végzett tevékenységekről készít elemzéseket. Az adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (pl. Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a szolgáltatók cookie-k segítségével tárolják, hogy a felhasználó korábban már tett látogatást az adatkezelő weboldalán. Ezt követően, ez alapján jelenít meg hirdetéseket a felhasználó részére. Ez a hirdetés személyre szabott, de személyazonosításra alkalmatlan. Ezen szolgáltatók adatkezelésére a saját meghatározott adatvédelmi előírásaik irányadók. Erre az adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

A felhasználónak jogában áll az adatkezelőtől tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, jogalapjáról, esetleges adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről (pl. kézbesítés). A felhasználónak jogában áll adatinak törlését részben vagy egészben kezdeményezni, indoklás nélkül, személyazonossága igazolásával.

Amennyiben a felhasználó személyes adatainak kezelését nem találja biztonságosnak, és adatkezelőnek írásban tett erre vonatkozó észrevételét követően az adatkezelő nem tett érdembeli lépéseket 30 napon belül, a felhasználó jogorvoslati igénnyel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) és/vagy bírósági eljárást kezdeményezhet.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztató nyilatkozatot, egyoldalúan, bármikor módosíthatja.

 

A szolgáltató adatai: 

Neve: Rákosi Beáta Tímea

E-mailcíme: rakosi.bea.foto@gmail.com

Székhelye: 2100 Gödöllő, Rigó u. 18.

Adószáma: 69687815-1-33

Telefonszáma:+36302212826

Tárhely-szolgáltató: Magyar Hosting Kft.